درباره من

منابع دوره مهارت آموزی ماده 28 قبولی سال 98

اخبار کوتاه

    آزمون اصلح صبح روز جمعه 21 آذر ماه از ساعت 9 صبح شروع خواهد شد***عدم قبولی در پودمان سوم مانع شرکت در آزمون اصلح نمی شود.

سایر امکانات